Население по местоживеене, възраст и майчин език1
Област: Пловдив

  Изберете област  
 
 
Майчин език Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 614 150 52 647 55 287 81 207 91 382 85 405 86 471 78 509 57 123 26 119
Български 533 786 38 690 43 285 66 966 79 085 74 817 77 784 73 325 54 585 25 249
Турски 41 979 5 233 5 937 7 753 6 700 6 115 5 078 3 092 1 553 518
Ромски 28 712 6 057 5 245 5 225 4 511 3 396 2 409 1 295 504 70
Арменски 1 357 51 63 125 164 146 263 262 155 128
Еврейски 18 3 .. - 3 .. .. 4 .. ..
Влашки 15 - 3 .. 3 - 3 .. .. ..
Руски 1 046 24 44 152 150 206 264 92 97 17
Татарски 4 - - .. - - .. - .. -
Арабски 96 9 - 5 14 44 20 4 - -
Гръцки 443 5 47 94 43 37 79 45 45 48
Македонски 117 .. 7 74 10 10 3 6 4 ..
Румънски 38 8 3 9 12 3 .. .. - -
Украински 131 3 14 21 18 35 21 8 10 ..
Друг 630 20 41 114 99 116 122 68 33 17
Не се самоопределя 5 778 2 543 597 667 570 478 421 304 132 66
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.