Население по местоживеене, възраст и майчин език1
Област: Перник

  Изберете област  
 
 
Майчин език Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 124 867 9 002 9 890 13 369 17 465 17 881 19 139 18 098 13 760 6 263
Български 121 935 8 418 9 498 12 902 17 031 17 506 18 804 17 884 13 654 6 238
Турски 290 22 22 49 66 49 44 20 15 3
Ромски 1 880 367 334 357 280 242 163 94 37 6
Арменски 14 .. .. .. 3 .. .. 3 .. ..
Еврейски .. - - - - - .. - - -
Влашки .. - .. - .. - - - - -
Руски 224 .. 3 23 36 29 68 38 21 4
Татарски - - - - - - - - - -
Арабски 6 - - - .. 4 - .. - -
Гръцки 7 - - - 3 - 3 - - ..
Македонски 5 - - - .. .. .. - .. -
Румънски .. - - .. - .. - - - -
Украински 15 - - .. .. 4 3 .. 3 -
Друг 85 3 3 4 10 14 24 15 7 5
Не се самоопределя 401 189 28 31 31 29 26 41 21 5
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.