Население по местоживеене, възраст и майчин език1
Област: Разград

  Изберете област  
 
 
Майчин език Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 114 124 9 382 12 068 12 950 15 575 17 205 17 133 16 338 9 732 3 741
Български 49 024 3 143 4 248 4 570 6 035 7 447 7 929 7 959 5 394 2 299
Турски 59 746 5 149 6 987 7 584 8 808 9 099 8 562 7 985 4 190 1 382
Ромски 3 216 533 563 533 485 374 380 223 94 31
Арменски 10 - .. - .. .. .. .. .. ..
Еврейски .. - - - - - .. - - -
Влашки 139 23 27 27 12 15 23 10 .. ..
Руски 177 .. 6 19 22 32 65 17 10 4
Татарски 3 - - .. - - .. - - -
Арабски 3 - - - - .. .. - - -
Гръцки 5 - - - .. - - - .. ..
Македонски .. - - - - - - .. - -
Румънски 225 35 39 32 26 28 29 31 4 ..
Украински 21 .. .. - 3 5 4 .. 4 -
Друг 60 .. 5 6 3 22 12 8 3 -
Не се самоопределя 1 493 495 189 178 178 180 123 100 30 20
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.