Население по местоживеене, възраст и майчин език1
Област: Русе

  Изберете област  
 
 
Майчин език Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 215 314 16 037 18 447 25 943 29 759 30 237 31 703 32 316 21 299 9 573
Български 175 263 11 559 13 685 19 796 23 752 24 479 26 088 27 954 19 116 8 834
Турски 29 238 2 562 3 239 4 429 4 504 4 368 4 296 3 474 1 766 600
Ромски 7 929 1 337 1 354 1 395 1 159 997 880 545 218 44
Арменски 485 15 23 41 58 56 91 98 63 40
Еврейски 3 - - - - .. - .. - -
Влашки 94 8 9 17 9 8 22 17 4 -
Руски 518 3 25 73 76 114 125 53 38 11
Татарски 390 23 34 27 60 44 67 77 41 17
Арабски 20 - - - 5 13 .. - - -
Гръцки 17 - - - .. - .. 8 3 ..
Македонски 14 - .. 8 - 3 - .. .. -
Румънски 92 8 6 7 10 19 8 19 7 8
Украински 55 .. .. 12 10 10 11 7 .. -
Друг 220 14 8 26 31 41 48 26 16 10
Не се самоопределя 976 506 62 112 83 83 63 36 24 7
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.