Население по местоживеене, възраст и майчин език1
Област: Софийска

  Изберете област  
 
 
Майчин език Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 229 308 19 148 21 740 25 549 31 620 32 760 32 808 31 920 23 220 10 543
Български 211 109 15 022 18 614 22 270 28 957 30 607 31 304 31 086 22 826 10 423
Турски 542 49 54 95 108 91 74 47 16 8
Ромски 15 197 3 304 2 848 2 904 2 276 1 780 1 152 601 268 64
Арменски 12 .. .. .. .. 3 4 .. - -
Еврейски 3 - - .. - .. - .. - -
Влашки 8 .. .. - .. - 3 .. - -
Руски 328 7 11 38 54 68 89 39 18 4
Татарски 3 - - - .. .. .. - - -
Арабски 21 - - - 3 12 5 - .. -
Гръцки 119 6 12 13 14 22 21 16 10 5
Македонски 7 - - .. .. .. 3 .. - -
Румънски 13 - .. - 3 .. .. 3 .. ..
Украински 47 - .. 6 5 11 15 7 .. -
Друг 169 4 3 19 31 28 36 30 9 9
Не се самоопределя 1 730 754 194 201 164 134 99 87 68 29
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.