Население по местоживеене, възраст и майчин език1
Област: Шумен

  Изберете област  
 
 
Майчин език Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 167 454 14 622 17 075 21 522 23 790 23 704 23 634 22 521 14 513 6 073
Български 99 412 6 713 8 235 11 497 13 491 14 078 14 989 15 047 10 599 4 763
Турски 54 523 5 319 6 756 7 901 8 456 8 029 7 081 6 370 3 432 1 179
Ромски 10 269 1 852 1 745 1 693 1 424 1 221 1 165 783 318 68
Арменски 199 .. 11 12 21 22 34 50 26 21
Еврейски .. - - - - - .. - - ..
Влашки 344 63 71 67 46 32 39 18 5 3
Руски 392 15 23 45 61 67 94 46 35 6
Татарски 55 .. 6 .. 8 6 12 8 10 ..
Арабски 3 - - .. - .. .. - - -
Гръцки 25 - - - .. 3 4 7 3 6
Македонски 19 - .. .. .. .. 5 4 3 ..
Румънски 342 42 42 66 51 40 55 27 17 ..
Украински 58 - .. 4 12 10 16 11 3 -
Друг 202 8 16 24 32 35 32 40 11 4
Не се самоопределя 1 609 607 167 208 185 158 106 110 51 17
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.