Население по местоживеене, възраст и майчин език1
Област: Силистра

  Изберете област  
 
 
Майчин език Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 111 270 9 129 10 679 12 291 14 164 16 385 16 549 17 862 10 362 3 849
Български 63 587 3 455 4 899 5 685 7 360 9 511 10 051 12 077 7 575 2 974
Турски 43 421 4 695 5 166 5 949 6 243 6 380 6 017 5 510 2 639 822
Ромски 2 654 587 493 466 376 311 236 109 60 16
Арменски 38 - - .. 3 4 5 9 9 6
Еврейски - - - - - - - - - -
Влашки - - - - - - - - - -
Руски 298 .. 12 36 42 48 88 35 30 5
Татарски 277 15 18 25 38 35 51 54 26 15
Арабски .. - - - - .. - - - -
Гръцки 4 - - - - .. .. - .. -
Македонски - - - - - - - - - -
Румънски 421 69 54 86 60 42 55 37 12 6
Украински 19 .. - - 5 7 4 .. - -
Друг 43 .. .. 4 .. 10 12 9 3 ..
Не се самоопределя 507 304 36 38 35 35 28 20 7 4
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.