Население по местоживеене, възраст и майчин език1
Област: Смолян

  Изберете област  
 
 
Майчин език Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 96 315 6 556 8 183 11 302 12 776 14 810 17 105 13 241 8 712 3 630
Български 90 649 5 943 7 635 10 505 12 008 13 945 16 124 12 681 8 302 3 506
Турски 4 386 297 389 605 600 699 845 476 365 110
Ромски 428 121 82 81 60 38 28 11 5 ..
Арменски 19 .. .. 3 5 3 5 - .. -
Еврейски - - - - - - - - - -
Влашки - - - - - - - - - -
Руски 100 - 5 13 10 27 24 13 6 ..
Татарски - - - - - - - - - -
Арабски 8 3 - - .. 3 - - - -
Гръцки 8 - - .. .. .. .. .. .. ..
Македонски .. - - .. - - - - - -
Румънски - - - - - - - - - -
Украински 12 .. - .. .. 5 .. - .. -
Друг 106 11 10 14 18 12 19 16 4 ..
Не се самоопределя 598 179 61 77 71 77 57 43 26 7
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.