Население по местоживеене, възраст и майчин език1
Област: София

  Изберете област  
 
 
Майчин език Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 1 171 372 96 548 96 018 202 953 204 486 153 340 153 059 134 495 82 651 47 822
Български 1 130 514 89 162 91 301 195 225 197 623 147 770 148 727 132 111 81 308 47 287
Турски 6 518 500 688 2 036 1 455 932 552 200 111 44
Ромски 16 711 3 229 3 019 3 262 2 789 2 030 1 516 654 177 35
Арменски 1 121 41 64 130 137 151 177 199 127 95
Еврейски 77 .. 7 4 10 6 10 17 5 17
Влашки 35 .. 3 .. 6 8 9 .. .. ..
Руски 4 025 68 120 586 709 604 857 532 447 102
Татарски 22 - .. 4 5 3 5 .. .. -
Арабски 927 72 82 93 166 314 131 43 24 ..
Гръцки 585 8 30 138 55 85 96 67 62 44
Македонски 384 4 8 193 62 23 30 27 24 13
Румънски 121 6 .. 24 37 8 7 22 11 4
Украински 397 9 13 47 58 80 95 34 50 11
Друг 3 546 240 233 386 724 841 523 338 170 91
Не се самоопределя 6 389 3 206 447 823 650 485 324 247 132 75
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.