Население по местоживеене, възраст и майчин език1
Област: Стара Загора

  Изберете област  
 
 
Майчин език Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 305 614 26 250 28 248 35 461 43 662 41 881 44 842 41 812 30 049 13 409
Български 263 147 17 804 21 492 28 158 37 503 36 917 40 489 39 049 28 714 13 021
Турски 16 152 2 199 2 255 2 799 2 429 2 162 1 922 1 395 764 227
Ромски 23 096 5 091 4 355 4 223 3 425 2 440 1 996 1 101 386 79
Арменски 83 .. 7 3 6 14 12 17 12 10
Еврейски 9 - - - .. - - 3 4 ..
Влашки 4 - - - - - .. .. .. -
Руски 660 3 20 81 91 118 201 81 50 15
Татарски - - - - - - - - - -
Арабски 34 .. .. 6 7 14 5 - - -
Гръцки 484 18 31 43 62 69 80 79 64 38
Македонски 49 - - 39 6 .. - - - ..
Румънски 11 - - .. 6 .. .. .. - -
Украински 53 3 - 4 6 12 13 5 9 ..
Друг 309 19 10 35 45 65 58 41 26 10
Не се самоопределя 1 523 1 110 77 69 75 67 63 39 18 5
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.