Население по местоживеене, възраст и майчин език1
Област: Търговище

  Изберете област  
 
 
Майчин език Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 106 077 8 974 11 004 12 090 14 414 15 342 15 430 14 864 9 912 4 047
Български 58 287 3 575 4 927 5 449 7 373 8 595 8 972 9 546 6 828 3 022
Турски 39 715 3 658 4 814 5 343 5 958 5 808 5 576 4 750 2 854 954
Ромски 6 276 1 162 1 086 1 090 880 745 656 442 169 46
Арменски 9 - - - - 3 .. .. 3 -
Еврейски - - - - - - - - - -
Влашки 175 34 23 25 25 16 32 16 .. ..
Руски 165 3 5 16 21 32 47 19 18 4
Татарски - - - - - - - - - -
Арабски 3 - - - - .. .. - - -
Гръцки 3 - .. - - - .. .. - -
Македонски 5 - - .. .. .. - - .. -
Румънски 18 5 - 4 3 .. .. .. - -
Украински 10 - - .. .. 3 .. .. .. -
Друг 96 10 7 10 9 20 18 17 5 -
Не се самоопределя 1 315 527 141 151 143 115 122 67 30 19
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.