Население по местоживеене, възраст и майчин език1
Област: Варна

  Изберете област  
 
 
Майчин език Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 421 900 38 332 38 030 61 443 70 601 57 538 56 521 51 706 33 087 14 642
Български 366 021 29 934 30 564 51 896 61 609 49 961 50 011 47 176 30 977 13 893
Турски 33 606 4 057 4 486 5 939 5 703 4 800 4 008 2 875 1 299 439
Ромски 10 126 2 073 1 768 1 877 1 524 1 220 936 495 191 42
Арменски 1 258 40 58 130 164 153 204 248 142 119
Еврейски 6 - - - .. - .. - .. ..
Влашки 157 20 24 33 26 19 18 11 6 -
Руски 1 734 58 89 263 280 259 391 212 152 30
Татарски 54 .. 5 12 5 10 6 10 3 ..
Арабски 75 4 .. 7 12 35 11 3 .. -
Гръцки 120 - 4 7 12 13 17 20 30 17
Македонски 63 4 - 26 9 4 4 5 9 ..
Румънски 3 357 545 576 593 588 419 342 194 76 24
Украински 190 9 8 22 37 35 38 22 16 3
Друг 954 48 35 83 131 184 193 201 60 19
Не се самоопределя 4 179 1 539 411 555 500 426 340 234 123 51
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.