Население по местоживеене, възраст и майчин език1
Област: Враца

  Изберете област  
 
 
Майчин език Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 161 107 12 548 15 826 16 468 21 289 23 288 23 518 23 995 16 258 7 917
Български 153 349 10 772 14 617 15 297 20 186 22 388 22 742 23 503 15 995 7 849
Турски 382 24 40 35 54 60 53 62 45 9
Ромски 6 192 1 296 1 104 1 054 937 714 540 348 166 33
Арменски 9 .. - 3 - .. 4 - - -
Еврейски .. - - - .. - - - - -
Влашки 9 - .. .. 3 .. .. - - ..
Руски 314 3 16 31 42 63 103 34 17 5
Татарски .. - - .. - - - - .. -
Арабски 5 - - .. .. .. - - - -
Гръцки 23 - - - - - 7 7 4 5
Македонски 3 - - .. - - - .. .. -
Румънски 14 - - .. 3 .. 4 - .. ..
Украински 38 .. - 3 3 8 10 6 6 ..
Друг 103 .. .. 7 16 26 22 20 7 ..
Не се самоопределя 663 450 46 33 42 23 31 14 14 10
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.