Население по местоживеене, възраст и майчин език1
Област: Велико Търново

  Изберете област  
 
 
Майчин език Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 232 291 16 616 20 861 33 581 29 936 29 674 33 925 34 240 22 906 10 552
Български 209 411 13 252 17 490 29 846 26 734 26 783 30 931 32 150 21 927 10 298
Турски 16 169 1 881 2 383 2 729 2 301 2 181 2 196 1 566 731 201
Ромски 3 490 668 658 577 521 387 347 217 98 17
Арменски 22 - - 6 .. .. 7 5 - -
Еврейски - - - - - - - - - -
Влашки 258 30 42 38 36 24 41 37 9 ..
Руски 482 5 18 66 66 79 148 47 48 5
Татарски 6 - .. 3 .. .. - - - -
Арабски 12 - - .. 3 .. 4 .. - -
Гръцки 32 .. .. 5 .. .. 4 6 7 3
Македонски 29 - .. 10 .. .. 3 .. 7 ..
Румънски 41 3 .. 4 9 6 5 7 5 -
Украински 72 .. .. 16 11 11 15 9 5 ..
Друг 412 16 24 36 48 66 102 87 27 6
Не се самоопределя 1 855 759 238 243 200 129 122 105 42 17
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.