Население по етническа група и майчин език 1
Област: Бургас

  Изберете област  
 
 
Етническа група Общо Майчин език
Български Турски Ромски Арменски Еврейски Влашки Руски Татарски Арабски Гръцки Македонски Румънски Украински Друг Не се самоопределя
Общо 366 133 293 613 51 257 16 621 429 4 47 1 141 .. 41 162 25 65 146 719 1 862
Българска 294 773 292 556 1 304 399 26 - .. 275 - .. 20 5 15 22 58 91
Турска 48 769 222 48 467 53 - - - - - .. - - - - .. 24
Ромска 18 006 445 1 387 16 158 .. - - .. - - - - .. - .. 11
Арменска 482 77 - - 397 - - 4 - .. - - - - 3 -
Еврейска 25 14 - .. - 4 - 3 - - - - - - .. ..
Влашка 77 .. - - - - 46 - - - - - 30 - - -
Каракачанска 192 16 - - - - - - - - 90 - - - 86 -
Руска 787 8 .. - - - - 770 - - - - - .. 7 -
Гръцка 61 10 - - - - - - - - 49 - - - .. -
Македонска 27 7 - - - - - - - - - 19 - - - ..
Румънска 20 .. - - - - - - - - - - 18 - .. -
Украинска 148 4 - - - - - 28 - - - - - 116 - -
Друга 773 99 8 - 5 - - 24 .. 35 3 - - 6 544 48
Не се самоопределя 1 993 153 90 10 - - - 35 - .. - .. .. .. 14 1 686
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволните въпроси за самоопределяне по етническа група и майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.