Население по етническа група и майчин език 1
Област: Благоевград

  Изберете област  
 
 
Етническа група Общо Майчин език
Български Турски Ромски Арменски Еврейски Влашки Руски Татарски Арабски Гръцки Македонски Румънски Украински Друг Не се самоопределя
Общо 280 444 263 826 6 483 7 052 22 - .. 534 - 7 64 561 28 55 407 1 404
Българска 248 613 247 901 230 201 - - - 135 - - 14 10 .. 5 42 74
Турска 16 774 10 616 6 065 40 - - - 1 - - - - - - 14 38
Ромска 9 429 2 458 157 6 805 - - - - - - - 3 - - .. 4
Арменска 26 4 - - 22 - - - - - - - - - - -
Еврейска .. .. - - - - - - - - - - - - - -
Влашка - - - - - - - - - - - - - - - -
Каракачанска - - - - - - - - - - - - - - - -
Руска 320 8 - - - - - 310 - - - - - .. .. -
Гръцка 54 5 - - - - - - - - 48 - - - .. -
Македонска 814 258 .. - - - - - - - - 544 - - 4 7
Румънска 12 - - - - - - - - - - - 12 - - -
Украинска 62 - - - - - - 14 - - - - - 48 - -
Друга 1 743 1 293 8 - - - .. 55 - 7 - .. 15 .. 335 26
Не се самоопределя 2 595 1 281 22 6 - - - 19 - - .. .. - - 8 1 255
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволните въпроси за самоопределяне по етническа група и майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.