Население по етническа група и майчин език 1
Област: Добрич

  Изберете област  
 
 
Етническа група Общо Майчин език
Български Турски Ромски Арменски Еврейски Влашки Руски Татарски Арабски Гръцки Македонски Румънски Украински Друг Не се самоопределя
Общо 172 380 129 288 29 603 9 509 55 .. .. 406 531 .. 17 5 526 55 307 2 074
Българска 129 924 128 723 705 251 3 - - 81 .. - 5 - 61 8 14 71
Турска 23 398 151 23 172 40 - - - - .. - - - .. - - 32
Ромска 15 116 322 5 353 9 213 - .. - - - - - - 217 - 4 6
Арменска 77 21 - - 52 - - 3 - - - - .. - - -
Еврейска .. .. - - - - - - - - - - - - - -
Влашка 208 - - - - - - - - - - - 208 - - -
Каракачанска - - - - - - - - - - - - - - - -
Руска 297 3 - - - - - 292 .. - - - - - - ..
Гръцка 11 - - - - - - - - - 11 - - - - -
Македонска 5 - - - - - - - - - - 5 - - - -
Румънска 32 - - - - - - - - - - - 32 - - -
Украинска 51 - - - - - - 7 - - - - - 44 - -
Друга 895 24 22 - - - .. 13 526 .. .. - .. - 278 27
Не се самоопределя 2 365 43 351 5 - - - 10 .. .. - - 3 3 11 1 937
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволните въпроси за самоопределяне по етническа група и майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.