Население по етническа група и майчин език 1
Област: Хасково

  Изберете област  
 
 
Етническа група Общо Майчин език
Български Турски Ромски Арменски Еврейски Влашки Руски Татарски Арабски Гръцки Македонски Румънски Украински Друг Не се самоопределя
Общо 225 267 178 889 28 837 15 495 162 .. .. 367 5 4 45 7 23 45 163 1 222
Българска 178 765 177 661 503 409 8 - - 74 - - 8 .. 12 11 17 61
Турска 28 292 201 28 038 44 - - - - - - - - - - .. 8
Ромска 15 727 570 115 15 030 - - - .. - - - - - - .. 10
Арменска 187 31 - - 154 - - - - - - - - - .. ..
Еврейска 9 5 - - - .. - - - - - - - - .. -
Влашка 5 - - - - - .. - - - - - 4 - - -
Каракачанска - - - - - - - - - - - - - - - -
Руска 276 7 .. - - - - 263 .. - - - - .. .. ..
Гръцка 42 6 - - - - - - - - 36 - - - - -
Македонска 12 5 - - - - - - - - - 6 - - - ..
Румънска 5 - - - - - - - - - - - 5 - - -
Украинска 39 - - - - - - 7 - - - - - 32 - -
Друга 302 108 4 .. - - - 6 3 3 - - .. - 137 38
Не се самоопределя 1 606 295 176 10 - - - 16 .. .. .. - .. .. 3 1 101
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволните въпроси за самоопределяне по етническа група и майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.