Население по етническа група и майчин език 1
Област: Ямбол

  Изберете област  
 
 
Етническа група Общо Майчин език
Български Турски Ромски Арменски Еврейски Влашки Руски Татарски Арабски Гръцки Македонски Румънски Украински Друг Не се самоопределя
Общо 122 146 105 827 3 791 10 321 56 - - 249 - 8 14 - 42 37 318 1 483
Българска 106 011 105 490 188 206 3 - - 45 - .. - - 17 9 6 45
Турска 3 590 13 3 568 6 - - - - - - - - - - - 3
Ромска 10 409 270 17 10 106 - - - .. - - - - 11 - 3 -
Арменска 57 3 - - 53 - - .. - - - - - - - -
Еврейска 17 17 - - - - - - - - - - - - - -
Влашка .. - - - - - - - - - - - .. - - -
Каракачанска 5 .. - - - - - - - - .. - - - 3 -
Руска 184 .. - - - - - 181 - - - - - - .. -
Гръцка 15 .. - - - - - - - - 12 - - - .. -
Македонска .. .. - - - - - - - - - - - - - ..
Румънска 13 - - - - - - - - - - - 13 - - -
Украинска 36 .. - - - - - 6 - - - - - 28 .. -
Друга 324 5 .. - - - - 5 - 6 - - - - 287 20
Не се самоопределя 1 482 22 17 3 - - - 9 - - .. - - - 16 1 414
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволните въпроси за самоопределяне по етническа група и майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.