Население по етническа група и майчин език 1
Област: Кюстендил

  Изберете област  
 
 
Етническа група Общо Майчин език
Български Турски Ромски Арменски Еврейски Влашки Руски Татарски Арабски Гръцки Македонски Румънски Украински Друг Не се самоопределя
Общо 129 760 121 074 109 7 723 .. 8 - 171 - 4 24 17 4 26 104 495
Българска 120 531 120 357 32 71 - - - 29 - - .. .. 3 4 14 17
Турска 104 25 74 .. - - - - - - - - - - .. ..
Ромска 8 279 626 3 7 650 - - - - - - - - - - - -
Арменска .. .. - - .. - - - - - - - - - - -
Еврейска 16 9 - - - 7 - - - - - - - - - -
Влашка - - - - - - - - - - - - - - - -
Каракачанска 24 11 - - - - - - - - 9 - - - 4 -
Руска 121 .. - - - - - 120 - - - - - - - -
Гръцка 14 .. - - - - - .. - - 11 - - - .. -
Македонска 15 .. - - - - - - - - - 13 - - - -
Румънска .. - - - - - - - - - - - .. - - -
Украинска 30 .. - - - - - 9 - - - - - 19 - -
Друга 124 11 - - - .. - 9 - 4 .. - - - 81 17
Не се самоопределя 499 28 - - - - - 3 - - .. .. - 3 3 459
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволните въпроси за самоопределяне по етническа група и майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.