Население по етническа група и майчин език 1
Област: Кърджали

  Изберете област  
 
 
Етническа група Общо Майчин език
Български Турски Ромски Арменски Еврейски Влашки Руски Татарски Арабски Гръцки Македонски Румънски Украински Друг Не се самоопределя
Общо 129 681 39 102 86 637 1 188 26 - - 140 - 4 11 .. .. 8 98 2 464
Българска 38 785 38 184 445 32 - - - 26 - - .. - - .. 24 72
Турска 86 204 208 85 954 5 - - - .. - - - - - - 3 33
Ромска 1 274 9 114 1 146 - - - .. - - - - - - - 4
Арменска 27 .. - - 26 - - - - - - - - - - -
Еврейска - - - - - - - - - - - - - - - -
Влашка - - - - - - - - - - - - - - - -
Каракачанска - - - - - - - - - - - - - - - -
Руска 105 3 - - - - - 101 - - - - - - .. -
Гръцка 10 - - - - - - - - - 10 - - - - -
Македонска .. .. - - - - - - - - - .. - - - -
Румънска .. - - - - - - - - - - - .. - - -
Украинска 8 - - - - - - .. - - - - - 6 - -
Друга 588 398 89 - - - - 3 - 4 - - .. - 68 25
Не се самоопределя 2 677 298 35 5 - - - 6 - - - - - .. .. 2 330
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволните въпроси за самоопределяне по етническа група и майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.