Население по етническа група и майчин език 1
Област: Ловеч

  Изберете област  
 
 
Етническа група Общо Майчин език
Български Турски Ромски Арменски Еврейски Влашки Руски Татарски Арабски Гръцки Македонски Румънски Украински Друг Не се самоопределя
Общо 128 698 118 564 3 884 5 050 8 - 189 227 - .. 13 4 6 21 91 639
Българска 117 030 116 358 313 221 - - 30 47 - - 4 .. .. 3 11 40
Турска 4 278 709 3 546 5 - - - - - - - - - - - 18
Ромска 5 612 771 13 4 820 - - - - - - - - - - - 8
Арменска 8 - - - 8 - - - - - - - - - - -
Еврейска .. .. - .. - - - - - - - - - - - -
Влашка 170 8 - - - - 158 - - - - - 4 - - -
Каракачанска - - - - - - - - - - - - - - - -
Руска 174 6 .. - - - - 164 - - - - - .. .. ..
Гръцка 7 - - - - - - - - - 7 - - - - -
Македонска 6 .. - - - - - - - - .. 3 - - - -
Румънска .. .. - - - - - - - - - - - - - -
Украинска 20 - - - - - - 4 - - - - - 16 - -
Друга 512 411 .. - - - - 3 - .. - - - - 77 18
Не се самоопределя 878 297 9 3 - - .. 9 - .. .. - - .. .. 554
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволните въпроси за самоопределяне по етническа група и майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.