Население по етническа група и майчин език 1
Област: Монтана

  Изберете област  
 
 
Етническа група Общо Майчин език
Български Турски Ромски Арменски Еврейски Влашки Руски Татарски Арабски Гръцки Македонски Румънски Украински Друг Не се самоопределя
Общо 143 010 125 285 274 16 249 9 .. 7 238 .. 5 32 7 .. 36 103 760
Българска 123 391 122 906 144 213 - - 7 56 - - 5 .. .. 6 14 38
Турска 166 40 121 4 - - - - - - - - - - - ..
Ромска 18 212 2 162 9 16 028 - - - - - - - - - - - 13
Арменска 13 3 - - 9 - - .. - - - - - - - -
Еврейска 11 4 - - - .. - 6 - - - - - - - -
Влашка .. .. - - - - - - - - - - - - - -
Каракачанска 68 24 - - - - - - - - 18 - - - 25 ..
Руска 165 3 - - - - - 159 - - - - - .. - ..
Гръцка 15 6 - - - - - - - - 9 - - - - -
Македонска 7 - - - - - - - - - - 6 - - - ..
Румънска .. - - - - - - - - - - - .. - - -
Украинска 34 - - - - - - 4 - - - - - 28 .. -
Друга 99 10 - - - - - .. .. 5 - - - - 56 24
Не се самоопределя 827 126 - 4 - - - 10 - - - - - - 6 681
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволните въпроси за самоопределяне по етническа група и майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.