Население по етническа група и майчин език 1
Област: Пазарджик

  Изберете област  
 
 
Етническа група Общо Майчин език
Български Турски Ромски Арменски Еврейски Влашки Руски Татарски Арабски Гръцки Македонски Румънски Украински Друг Не се самоопределя
Общо 242 510 204 575 15 361 18 887 59 .. 23 459 .. 11 45 29 8 49 229 2 771
Българска 203 398 200 654 1 578 944 .. .. .. 107 - - 12 .. 3 7 20 68
Турска 13 860 944 12 877 24 - - - .. - - - .. - - 3 10
Ромска 19 819 1 115 782 17 912 - - - - - - - - - - .. 9
Арменска 84 25 - - 57 - - .. - - - - - - - -
Еврейска 14 12 - - - .. - .. - - - - - - - -
Влашка 14 6 - - - - 8 - - - - - - - - -
Каракачанска .. .. - - - - - - - - - - - - - -
Руска 328 3 .. - - - - 319 - - - - - .. 4 -
Гръцка 28 - - - - - - .. - - 27 - - - - -
Македонска 32 4 .. - - - - - - - .. 23 - - - 3
Румънска 5 - - - - - - - - - - - 5 - - -
Украинска 44 .. - - - - - 6 - - - - - 36 .. -
Друга 1 540 1 205 79 .. .. - 14 9 .. 11 .. 3 - .. 192 22
Не се самоопределя 3 343 605 43 6 - - - 13 .. - 4 - - 4 8 2 659
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволните въпроси за самоопределяне по етническа група и майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.