Население по етническа група и майчин език 1
Област: Пловдив

  Изберете област  
 
 
Етническа група Общо Майчин език
Български Турски Ромски Арменски Еврейски Влашки Руски Татарски Арабски Гръцки Македонски Румънски Украински Друг Не се самоопределя
Общо 612 307 532 115 41 934 28 698 1 343 16 15 1 005 4 87 438 109 38 124 610 5 771
Българска 532 798 529 690 1 740 578 65 - 5 294 - 8 56 15 12 25 76 234
Турска 40 103 393 39 604 66 - - - - - .. .. - - - 3 35
Ромска 30 007 1 120 524 28 038 - - - - - - .. .. .. - 4 318
Арменска 1 570 298 .. - 1 261 - - - - - - - - - 6 3
Еврейска 103 78 - - - 15 - .. - - - - - - 6 ..
Влашка 20 - - .. - - 10 - - - - - 9 - - -
Каракачанска 243 34 - - - - - - - - 176 - - - 33 -
Руска 621 14 - - - - - 599 .. - .. - - - 6 -
Гръцка 206 6 - - - - - .. - - 197 - - - .. -
Македонска 127 32 - - - - - - - - - 92 - - .. ..
Румънска 14 - - - - - - - - - - - 14 - - -
Украинска 125 4 - - - - - 24 - - - - - 97 - -
Друга 762 115 3 .. 6 - - 46 3 71 3 - .. - 439 73
Не се самоопределя 5 608 331 61 14 11 .. - 39 - 7 3 .. - .. 33 5 105
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволните въпроси за самоопределяне по етническа група и майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.