Население по етническа група и майчин език 1
Област: Перник

  Изберете област  
 
 
Етническа група Общо Майчин език
Български Турски Ромски Арменски Еврейски Влашки Руски Татарски Арабски Гръцки Македонски Румънски Украински Друг Не се самоопределя
Общо 124 535 121 625 289 1 873 14 .. .. 219 - 6 7 5 .. 14 79 399
Българска 120 130 119 831 98 79 .. .. - 62 - - 3 - - .. 18 36
Турска 229 44 183 .. - - - - - - - - - - - -
Ромска 3 483 1 679 6 1 792 - - - - - - - - - - - 6
Арменска 15 .. - - 12 - - .. - - - - - - - -
Еврейска .. .. - - - - - - - - - - - - - -
Влашка .. - - - - - .. - - - - - - - - -
Каракачанска - - - - - - - - - - - - - - - -
Руска 131 3 - - - - - 126 - - - - - - .. -
Гръцка 4 - - - - - - - - - 4 - - - - -
Македонска 4 - - - - - - - - - - 4 - - - -
Румънска .. - - - - - - - - - - - .. - - -
Украинска 23 .. - - - - - 12 - - - - - 10 - -
Друга 73 8 - - .. - - .. - 6 - - - - 51 5
Не се самоопределя 437 56 .. - - - - 15 - - - .. - 3 8 352
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволните въпроси за самоопределяне по етническа група и майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.