Население по етническа група и майчин език 1
Област: Плевен

  Изберете област  
 
 
Етническа група Общо Майчин език
Български Турски Ромски Арменски Еврейски Влашки Руски Татарски Арабски Гръцки Македонски Румънски Украински Друг Не се самоопределя
Общо 237 589 218 745 7 719 9 117 29 6 42 537 6 18 38 36 30 48 156 1 062
Българска 217 260 216 160 536 319 .. - .. 129 .. .. 4 10 4 8 19 66
Турска 8 611 1 401 7 163 11 - - - .. - - - - .. - - 34
Ромска 9 723 917 15 8 784 - - - - - .. - - - - - 6
Арменска 29 3 - - 26 - - - - - - - - - - -
Еврейска 21 14 - - - 6 - - - - - - - - .. -
Влашка 50 5 - - - - 41 - - - - - 3 - .. -
Каракачанска - - - - - - - - - - - - - - - -
Руска 382 7 - - - - - 372 - - - - - .. .. -
Гръцка 33 .. - - - - - - - - 32 - - - - -
Македонска 32 5 - - - - - - - - - 26 - - .. -
Румънска 21 - - .. - - - - - - - - 20 - - -
Украинска 49 .. - - - - - 9 - - - - - 38 .. -
Друга 197 17 .. - .. - - 5 5 15 - - .. - 123 29
Не се самоопределя 1 181 214 4 .. - - - 21 - .. .. - .. .. 8 927
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволните въпроси за самоопределяне по етническа група и майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.