Население по етническа група и майчин език 1
Област: Разград

  Изберете област  
 
 
Етническа група Общо Майчин език
Български Турски Ромски Арменски Еврейски Влашки Руски Татарски Арабски Гръцки Македонски Румънски Украински Друг Не се самоопределя
Общо 113 838 48 849 59 653 3 214 10 .. 139 172 3 3 5 .. 225 21 51 1 491
Българска 48 822 48 251 380 28 .. - 40 38 - .. - .. 50 .. 7 24
Турска 57 119 237 56 800 14 - - - .. - - - - - - - 67
Ромска 5 646 117 2 335 3 171 - - .. - - - - - 5 - - 17
Арменска 12 3 - - 9 - - - - - - - - - - -
Еврейска .. - - - - .. - .. - - - - - - - -
Влашка 263 8 - - - - 98 - - - - - 156 - .. -
Каракачанска - - - - - - - - - - - - - - - -
Руска 128 4 - - - - - 124 - - - - - - - -
Гръцка 6 .. - - - - - - - - 5 - - - - -
Македонска .. .. - - - - - - - - - - - - - -
Румънска 19 6 - - - - - - - - - - 13 - - -
Украинска 17 - - - - - - - - - - - - 17 - -
Друга 246 172 10 - - - - 3 3 .. - - .. .. 37 17
Не се самоопределя 1 556 48 128 .. - - - 5 - - - - - .. 6 1 366
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволните въпроси за самоопределяне по етническа група и майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.