Население по етническа група и майчин език 1
Област: Русе

  Изберете област  
 
 
Етническа група Общо Майчин език
Български Турски Ромски Арменски Еврейски Влашки Руски Татарски Арабски Гръцки Македонски Румънски Украински Друг Не се самоопределя
Общо 214 712 174 732 29 196 7 927 485 3 94 507 390 18 16 14 90 55 213 972
Българска 174 774 173 819 455 203 22 - 48 110 .. .. 3 .. 19 17 25 48
Турска 28 503 410 28 019 30 .. - - - .. - - - - - .. 40
Ромска 8 533 212 611 7 681 - - - .. - - - - 12 - .. 14
Арменска 527 52 - - 462 - - .. - - - - - - .. 10
Еврейска 29 23 - - - 3 - .. - - - - - - .. -
Влашка 65 7 - - - - 45 - - - - - 13 - - -
Каракачанска - - - - - - - - - - - - - - - -
Руска 355 9 .. - - - - 341 - - - - - .. - ..
Гръцка 12 - - - - - - - - - 11 - - - .. -
Македонска 19 7 - - - - - - - - - 12 - - - -
Румънска 49 4 - - - - - - - - - - 45 - - -
Украинска 48 .. - - - - - 11 - - - - - 35 .. -
Друга 753 69 65 5 - - - 14 386 14 - - - - 166 34
Не се самоопределя 1 045 119 44 8 - - .. 26 - 3 .. - .. .. 15 824
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволните въпроси за самоопределяне по етническа група и майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.