Население по етническа група и майчин език 1
Област: Софийска

  Изберете област  
 
 
Етническа група Общо Майчин език
Български Турски Ромски Арменски Еврейски Влашки Руски Татарски Арабски Гръцки Македонски Румънски Украински Друг Не се самоопределя
Общо 228 750 210 607 540 15 184 12 3 8 311 3 20 119 7 13 43 157 1 723
Българска 209 341 208 527 147 431 .. .. 5 84 - 3 4 .. 6 7 31 92
Турска 409 34 372 3 - - - - - - - - - - - -
Ромска 16 718 1 880 16 14 744 - - - - - - - - - - .. 77
Арменска 11 - - - 10 - - .. - - - - - - - -
Еврейска 5 4 - - - .. - - - - - - - - - -
Влашка 10 5 - - - - 3 - - - - - .. - - -
Каракачанска 147 48 - - - - - - - - 96 - - - 3 -
Руска 202 4 - - - - - 195 .. - - - - .. - ..
Гръцка 18 - - - - - - - - - 18 - - - - -
Македонска 6 .. - - - - - - - - - 4 - - - -
Румънска 6 .. - - - - - - - - - - 5 - - -
Украинска 44 .. - - - - - 9 - - - - - 33 - -
Друга 183 20 - - .. - - 9 .. 16 .. - - - 105 29
Не се самоопределя 1 650 80 5 6 - .. - 13 - .. - .. - .. 17 1 524
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволните въпроси за самоопределяне по етническа група и майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.