Население по етническа група и майчин език 1
Област: Шумен

  Изберете област  
 
 
Етническа група Общо Майчин език
Български Турски Ромски Арменски Еврейски Влашки Руски Татарски Арабски Гръцки Македонски Румънски Украински Друг Не се самоопределя
Общо 166 971 99 106 54 375 10 265 199 .. 344 386 55 3 25 19 332 57 195 1 608
Българска 98 797 97 770 598 181 8 - 23 93 - - 6 6 49 5 15 43
Турска 50 724 247 50 399 42 - - - 4 - - - - - - .. 31
Ромска 13 678 302 3 238 10 026 - - .. - - - - - 61 - .. 48
Арменска 218 29 - - 189 - - - - - - - - - - -
Еврейска 11 8 - - - .. - - - - - - - - .. -
Влашка 512 13 - - - - 319 - - - - - 179 - .. -
Каракачанска - - - - - - - - - - - - - - - -
Руска 262 3 .. - - - - 257 - - - - - - .. -
Гръцка 21 .. - - - - - - - - 19 - - - - -
Македонска 17 7 - - - - - - - - - 10 - - - -
Румънска 38 3 - - - - - - - - - - 35 - - -
Украинска 70 .. - - - - - 16 - - - - - 49 3 -
Друга 939 653 18 - .. - - 9 55 .. - 3 .. .. 169 26
Не се самоопределя 1 684 67 121 16 .. - - 7 - .. - - 7 .. 3 1 460
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволните въпроси за самоопределяне по етническа група и майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.