Население по етническа група и майчин език 1
Област: Силистра

  Изберете област  
 
 
Етническа група Общо Майчин език
Български Турски Ромски Арменски Еврейски Влашки Руски Татарски Арабски Гръцки Македонски Румънски Украински Друг Не се самоопределя
Общо 111 015 63 410 43 360 2 654 36 - - 292 277 .. 3 - 421 18 42 501
Българска 63 686 63 202 271 63 3 - - 84 - - .. - 46 .. .. 13
Турска 40 192 143 40 017 14 - - - - 3 - - - - - - 15
Ромска 5 573 14 2 929 2 575 - - - .. - - - - 46 - - 7
Арменска 47 14 - - 33 - - - - - - - - - - -
Еврейска - - - - - - - - - - - - - - - -
Влашка 305 - - - - - - - - - - - 305 - - -
Каракачанска - - - - - - - - - - - - - - - -
Руска 199 6 - - - - - 188 .. - - - .. - .. -
Гръцка - - - - - - - - - - - - - - - -
Македонска - - - - - - - - - - - - - - - -
Румънска 22 .. - - - - - - - - - - 20 - - -
Украинска 24 .. - - - - - 7 - - - - - 16 - -
Друга 375 7 22 - - - - 7 273 .. .. - .. - 37 26
Не се самоопределя 592 21 121 .. - - - 4 - - .. - .. - .. 440
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволните въпроси за самоопределяне по етническа група и майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.