Население по етническа група и майчин език 1
Област: Сливен

  Изберете област  
 
 
Етническа група Общо Майчин език
Български Турски Ромски Арменски Еврейски Влашки Руски Татарски Арабски Гръцки Македонски Румънски Украински Друг Не се самоопределя
Общо 171 298 130 532 18 030 19 687 89 .. .. 298 .. 60 837 6 20 36 451 1 249
Българска 131 073 128 661 1 380 847 6 - - 56 - - 29 .. 18 5 15 55
Турска 16 718 134 16 554 23 - - - .. - .. - - - - - 5
Ромска 20 293 1 454 28 18 801 - - - .. - - - - - - - 9
Арменска 95 13 - - 82 - - - - - - - - - - -
Еврейска 5 3 - - - .. - .. - - - - - - - -
Влашка .. - - - - - .. - - - - - - - - -
Каракачанска 1 263 192 - .. - - - - - - 727 - - - 328 15
Руска 218 4 - - - - - 213 - - - - - - - ..
Гръцка 77 .. .. - - - - - - - 75 - - - - -
Македонска 5 - - - - - - - - - - 5 - - - -
Румънска .. - - - - - - - - - - - .. - - -
Украинска 43 - - - - - - 12 - - - - - 31 - -
Друга 215 14 .. .. .. - - 6 .. 59 5 - - - 102 25
Не се самоопределя 1 290 56 66 14 - - - 8 - - .. - - - 6 1 139
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволните въпроси за самоопределяне по етническа група и майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.