Население по етническа група и майчин език 1
Област: София

  Изберете област  
 
 
Етническа група Общо Майчин език
Български Турски Ромски Арменски Еврейски Влашки Руски Татарски Арабски Гръцки Македонски Румънски Украински Друг Не се самоопределя
Общо 1 166 063 1 125 727 6 488 16 688 1 114 73 35 3 845 22 879 567 371 120 382 3 381 6 371
Българска 1 124 843 1 121 200 451 375 62 7 10 1 385 - 82 105 69 26 73 498 500
Турска 6 434 442 5 942 13 - - - .. - - - .. - - 6 29
Ромска 17 894 1 526 40 16 290 - .. .. .. - .. .. .. - - 5 26
Арменска 1 313 268 - - 1 031 - - 9 - .. .. - - - - ..
Еврейска 757 641 - - - 61 - 25 - 3 - .. - .. 23 ..
Влашка 51 17 - - - - 21 - - - - - 12 - - ..
Каракачанска 82 29 - - - - - - - - 42 - - - 10 ..
Руска 2 149 47 - - - - - 2 073 5 - - - - 7 16 ..
Гръцка 432 37 - - - - - .. - - 391 - - - 3 -
Македонска 322 49 - - - - - - - - - 268 - - 3 ..
Румънска 68 - - - - - - - - - - - 68 - - -
Украинска 405 6 - .. - - - 113 - - - - - 280 3 ..
Друга 4 124 455 13 .. 10 - 3 79 17 728 18 4 6 .. 2 585 202
Не се самоопределя 7 189 1 010 42 6 11 4 - 157 - 63 9 27 8 19 229 5 604
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволните въпроси за самоопределяне по етническа група и майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.