Население по етническа група и майчин език 1
Област: Стара Загора

  Изберете област  
 
 
Етническа група Общо Майчин език
Български Турски Ромски Арменски Еврейски Влашки Руски Татарски Арабски Гръцки Македонски Румънски Украински Друг Не се самоопределя
Общо 304 576 262 199 16 132 23 072 83 9 4 633 - 32 483 48 10 52 299 1 520
Българска 262 544 260 718 1 017 502 6 - 4 140 - 3 41 4 3 7 22 77
Турска 14 892 490 14 362 35 - - - - - - - - - - .. 4
Ромска 23 743 489 715 22 531 - - - .. - - - - - .. - 6
Арменска 96 15 - - 77 - - 4 - - - - - - - -
Еврейска 25 14 .. - - 9 - - - - - - - - .. -
Влашка - - - - - - - - - - - - - - - -
Каракачанска 454 100 - - - - - - - - 298 - - - 56 -
Руска 456 5 - - - - - 447 - - - - - - 4 -
Гръцка 146 7 - - - - - - - - 137 - - - .. -
Македонска 43 .. - - - - - - - - - 40 - - .. -
Румънска 7 - - - - - - - - - - - 7 - - -
Украинска 56 - - - - - - 15 - - - - - 40 .. -
Друга 406 147 .. .. - - - 8 - 27 4 .. - - 195 21
Не се самоопределя 1 708 212 35 3 - - - 18 - .. 3 3 - 4 16 1 412
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволните въпроси за самоопределяне по етническа група и майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.