Население по етническа група и майчин език 1
Област: Търговище

  Изберете област  
 
 
Етническа група Общо Майчин език
Български Турски Ромски Арменски Еврейски Влашки Руски Татарски Арабски Гръцки Македонски Румънски Украински Друг Не се самоопределя
Общо 105 828 58 122 39 643 6 272 9 - 175 160 - 3 3 5 18 10 94 1 314
Българска 57 760 57 146 454 82 .. - 6 33 - - - .. .. .. 4 31
Турска 38 065 247 37 775 20 - - - - - - - - .. - - 22
Ромска 7 701 188 1 335 6 159 - - - - - - - - .. - - 18
Арменска 10 .. - - 8 - - .. - - - - - - - -
Еврейска .. .. - - - - - - - - - - - - - -
Влашка 171 .. - - - - 169 - - - - - .. - - -
Каракачанска - - - - - - - - - - - - - - - -
Руска 109 - - - - - - 107 - - - - - - .. -
Гръцка 3 - - - - - - - - - 3 - - - - -
Македонска 7 .. - - - - - - - - - 4 - - .. -
Румънска 14 - - - - - - .. - - - - 13 - - -
Украинска 17 - - - - - - 8 - - - - - 8 .. -
Друга 501 376 19 - - - - 6 - .. - - .. - 83 15
Не се самоопределя 1 469 160 60 11 - - - 4 - .. - - - .. 3 1 228
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволните въпроси за самоопределяне по етническа група и майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.