Население по етническа група и майчин език 1
Област: Варна

  Изберете област  
 
 
Етническа група Общо Майчин език
Български Турски Ромски Арменски Еврейски Влашки Руски Татарски Арабски Гръцки Македонски Румънски Украински Друг Не се самоопределя
Общо 419 857 364 688 33 128 10 116 1 243 6 157 1 668 54 71 117 61 3 314 182 882 4 170
Българска 366 464 363 283 1 668 274 50 .. 9 439 - 6 33 5 366 37 97 196
Турска 30 236 411 29 759 19 - - - .. .. - - - - - - 43
Ромска 13 317 397 1 607 9 813 .. - - .. - - - - 1 480 - 6 11
Арменска 1 372 178 - - 1 183 - - 5 - - - - - - .. 4
Еврейска 65 40 - - - 4 - 20 - - - - - - .. -
Влашка 1 181 24 - - - - 147 - - - - - 1 010 - - -
Каракачанска 4 .. - - - - - - - - .. - - - - -
Руска 1 046 16 - - .. - - 1 014 .. - .. - - 3 6 4
Гръцка 84 10 - - - - - - - - 73 - - - - ..
Македонска 72 17 - - - - - .. - - - 54 - - - -
Румънска 441 11 - - - - - - - - - - 429 - .. -
Украинска 206 5 - - - - - 67 - - - - - 130 .. ..
Друга 1 083 77 9 .. 3 .. - 81 51 61 4 - 16 3 723 52
Не се самоопределя 4 286 217 85 8 4 - .. 38 - 4 4 .. 13 9 44 3 857
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволните въпроси за самоопределяне по етническа група и майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.