Население по етническа група и майчин език 1
Област: Видин

  Изберете област  
 
 
Етническа група Общо Майчин език
Български Турски Ромски Арменски Еврейски Влашки Руски Татарски Арабски Гръцки Македонски Румънски Украински Друг Не се самоопределя
Общо 94 150 86 155 127 6 864 13 - 239 151 .. 5 3 .. 57 22 72 439
Българска 85 900 85 521 47 143 - - 110 41 - - .. - 9 5 5 18
Турска 84 9 75 - - - - - - - - - - - - -
Ромска 7 220 499 3 6 717 - - - .. - - - - - - - -
Арменска 13 - - - 13 - - - - - - - - - - -
Еврейска 3 .. - - - - - .. - - - - - - - -
Влашка 192 54 - - - - 127 - - - - - 9 .. .. -
Каракачанска .. .. - - - - - - - - - - - - - -
Руска 95 .. - - - - - 91 - - - - - .. .. -
Гръцка .. - - - - - - - - - .. - - - - -
Македонска .. - - - - - - - - - - .. - - - -
Румънска 44 7 - - - - .. - - - - - 36 - - -
Украинска 18 - - - - - - 5 - - - - - 13 - -
Друга 90 8 .. .. - - - .. .. 4 .. - 3 - 60 10
Не се самоопределя 487 52 .. 3 - - .. 11 - .. - - - .. 5 411
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволните въпроси за самоопределяне по етническа група и майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.