Население по етническа група и майчин език 1
Област: Враца

  Изберете област  
 
 
Етническа група Общо Майчин език
Български Турски Ромски Арменски Еврейски Влашки Руски Татарски Арабски Гръцки Македонски Румънски Украински Друг Не се самоопределя
Общо 160 426 152 705 381 6 182 9 .. 9 305 .. 4 23 3 14 36 91 661
Българска 148 914 148 442 153 195 - - 3 64 - - .. .. 3 - 11 40
Турска 547 325 210 9 - - - - - - - - - - .. ..
Ромска 9 776 3 763 18 5 974 - - - - - - - - .. - - 20
Арменска 10 .. - - 9 - - - - - - - - - - -
Еврейска .. - - - - .. - - - - - - - - - -
Влашка 13 7 - - - - 6 - - - - - - - - -
Каракачанска 19 6 - - - - - - - - 13 - - - - -
Руска 195 3 - - - - - 189 .. - - - - .. - -
Гръцка 3 - - - - - - - - - 3 - - - - -
Македонска 5 3 - - - - - - - - - .. - - - -
Румънска 11 .. - - - - - - - - - - 10 - - -
Украинска 49 .. - - - - - 15 - - - - - 33 - -
Друга 119 15 - - - - - 13 - 4 .. - - - 72 13
Не се самоопределя 764 138 - 4 - - - 24 - - 3 - - .. 6 587
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволните въпроси за самоопределяне по етническа група и майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.