Население по етническа група и майчин език 1
Област: Велико Търново

  Изберете област  
 
 
Етническа група Общо Майчин език
Български Турски Ромски Арменски Еврейски Влашки Руски Татарски Арабски Гръцки Македонски Румънски Украински Друг Не се самоопределя
Общо 231 559 208 814 16 144 3 482 22 - 257 461 6 12 30 29 40 65 344 1 853
Българска 209 065 207 663 877 218 - - 10 110 - 3 8 10 6 15 36 109
Турска 15 624 424 15 147 18 - - - .. - - - - - - - 34
Ромска 3 840 529 51 3 234 - - - - - - - - .. - .. 24
Арменска 26 .. - - 22 - - .. - - - - - - .. -
Еврейска .. .. - - - - - - - - - - - - - -
Влашка 263 7 - - - - 238 - - - - - 18 - - -
Каракачанска 6 - - - - - - - - - 5 - - - .. -
Руска 326 6 .. - - - - 315 .. - - - - .. .. -
Гръцка 19 .. - - - - - - - - 17 - - - - ..
Македонска 21 3 - - - - - - - - - 18 - - - -
Румънска 14 - - - - - .. - - - - - 12 - - -
Украинска 62 - - - - - - 13 - - - - - 47 .. -
Друга 391 47 3 .. - - 5 9 4 8 - - .. - 283 29
Не се самоопределя 1 901 131 65 11 - - .. 12 - .. - .. .. .. 19 1 656
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволните въпроси за самоопределяне по етническа група и майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.